ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОРИ СУВЕРЕНИСТИЧКИХ  СКУПОВА СЕ ОБРАЗУЈУ И КОНСТИТУИШУ С НАЈМАЊЕ ТРИ ЧЛАНА.  ГРАЂАНИ СЕ СЛОБОДНО И ДОБРОВОЉНО ПРИЈАВЉУЈУ ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА. ЈЕДАН ОД ЊИХ ЈЕ РУКОВОДИЛАЦ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОРИ СУВЕРЕНИСТИЧКИХ НАРОДНИХ СКУПОВА СЕ СТВАРАЈУ У ОПШТИНАМА.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОРИ СУВЕРЕНИСТИЧКИХ САБОРА НАРОДА СЕ СТВАРАЈУ У МЕСТИМА/ГРАДОВИМА СА ВИШЕ ОД 40.000 СТАНОВНИКА.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ЈЕ ИЗВРШНИ ОРГАН ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ДИНАМИКЕ ИЗВРШАВАЊА ДИРЕКТНЕ СУВЕРЕНОСТИ НАРОДА НА СУВЕРЕНИСТИЧКИМ СКУПОВИМА.

НАЈАВЉЕНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОРИ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОРИ У ОСНИВАЊУ

КОНСТИТУИСАНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОРИ

ОДЈАВЉЕНИ ИЛИ УКИНУТИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОРИ