ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ 2022. г. / 2023. г. ПРВИ ДЕО

ТУЖБА ПРОТИВ РИК И ЊЕНОГ РЕШЕЊА ОД 11.03.2022. Г.: 1. ДЕО  2.  ДЕО  3. ДЕО
ПРИГОВОР НА РЕШЕЊЕ 24 У 10940 / 23
Предлог: ОДЛУКА НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗАХТЕВ ОД 20.12.2023. г. УПРАВНОМ СУДУ ДА ПОНИШТИ ИЗБОРЕ ОД 17.12.2023. Г.

ИЗЛАЗАК НА ИЗБОРЕ 17.12.2023. ЗНАЧИ:

БИРАЧИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЈЕ ОДБИЛА 25.ог И 26.ог јуна 2020. г. ЗАХТЕВ (02. Број 013-1032/20) 57 ГРАЂАНА ЗА ЈАВНОСТ ИЗБОРНОГ ПРОЦЕСА НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА: БРОЈАЊЕ ГЛАСОВА,  УТВРЂИВАЊЕ, ПОТПИСИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА И ЧУВАЊЕ ОРИГИНАЛНИХ ЗАПИСНИКА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ, А ДРУГА ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНА КОПИЈА ДА СЕ ПОШАЉЕ РЕПУБЛИЧКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ. ТАКО СУ ОДРЖАВАНИ СВИ ИЗБОРИ ДО САДА

Иницијатива Уставном суду да Велико веће Уставног суда утврди сагласност Закона о народним посланицима с Уставом 11.02.2022.

ПЕТИЦИЈА УСТАВНОМ СУДУ: ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА 24.02.2022. Г.

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ ОДРЖАНИ 03.04.2022. Г. СУ СПРОВЕДЕНИ ПО ПРОТИВУСТАВНОМ ЗАКОНУ О ИЗБОРУ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА!

ПРОТИВУСТАВНОСТ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 03.09.2021.