Потписали на интернету

На интернету се потписује на: https://www.peticije.online/361984

ДИНАМИКА ПОТПИСИВАЊА

Број нових потписа                            Укупан број потписа                              Датум

                      3                                                    265                                       25.05.2022. г.

                      5                                                    262                                       24.05.2022. г.

                      4                                                    257                                        23.05.2022. г.

                    11                                                    253                                        22.05.2022. г.

                       5                                                    242                                        20.05.2022. г.

                       6                                                    237                                        18.05.2022. г.

                     12                                                    231                                        17.05.2022. г.

                     13                                                    219                                        16.05.2022. г.

                     30                                                    206                                        14.05.2022. г.   

                     23                                                    176                                        09.05.2022. г.

                     10                                                     153                                        07.05.2022. г.

                     63                                                     143                                        06.05.2022. г.     

                       8                                                        79                                        04.05.2022. г.

                       7                                                         71                                        02.05.2022. г.

                       9                                                         64                                        30.04.2022. г.

                     13                                                         55                                        29.04.2022. г. 

                     20                                                         42                                        28.04.2022. г.

                       6                                                          22                                        27.04.2022. г.

                       2                                                          16                                        26.04.2022. г.

                       1                                                          14                                        25.04.2022. г.

                       4                                                           13                                       24.04.2022. г.     

                       5                                                              9                                       23.04.2022. г. 

                       0                                                              4                                       22.04.2022. г. 

                       2                                                              4                                       21.04.2022. г.   

                       2                                                              2                                       20.04.2022. г.