УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

Уставни (члан 2 Устава) и законски (Закон о референдуму и народној иницијативи) услови су постављали само једно, и то веома оштро, временско ограничење: скупљање потписа за Народну иницијативу може да се одвија најдуже у току седам дана. Међутим неочекивано су искрсла нова ограничења:
1. Полицијске станице ван Београда нису дозволиле скупљање потписа за Народну иницијативу и тиме су деловале супротно 1. до 3. члана Устава. Полицијске станице у Београду нису се супротстављале, већ су дозвољавале потписивање Народне иницијативе под следећим додатним условима:
2. Полицијска станица Нови Београд нам је објаснила да не може да нам се дозволи постављање пултова за потписивање Одлуке и Зхатева Народне иницијативе Народној скупштини док се не испуне следећи захтеви:
2а)  Треба да се Полицији поднесе писмено одобрење власника земљишта на коме ће бити пулт да ту он може да се постави.
2б)  Треба Полицији да се поднесе оверени пројекат архитекте о томе како ће пулт да се постави и односи на околну средину.
Иницијативни одбор није имао финансијска средства да плати коришћење земљишта, које се јавно користи, и пројект. Изгледало је непремостиво. Нисмо могли да прихва-тимо да одустанемо.