СПРОВОЂЕЊЕ НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

Да би се спровело потписивање Народне иницијативе и задовољили сви захтеви, Иницијативни одбор је пронашао произвођаче у Земуну који су направили, по нашој скици, обруче око појаса са хоризонталним ојачаним прстеном на коме је могло да се потписује документ Народне иницијативе. Следеће слике показују како смо за даме направили „покретне сукња пултове“ око њихових струкова. Мушки члан Иницијативног одбор је носио даску висећу на гајтанима пребаченим преко рамена. Полиција није имала примедби на те „шетајуће пултове“.

„ШЕТАЈУЋИ ПУЛТ“:
КСЕНИЈЕ БУНДАЛО
ДАРИНКЕ РАЛЕВИЋ
ЉУБОМИРА Т. ГРУЈИЋА

ПОТПИСИВАЊА НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ СУ СПРОВОЂЕНА ОД 8.ОГ ДО 14.ОГ НОВЕМ-БРА 2020. г. У ТОКУ ЦЕЛОГ ДАНА, СВАКОГ ДАНА, НА СЛЕДЕЋИМ МЕСТИМА У БЕОГРАДУ: ДОМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, УГАО ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА И УСТАНИЧКЕ, МИРИЈЕВО: „МАКСИ“-ПИЈАЦА, РУСКИ ЦАР, КНЕЗ МИХАЈЛОВА, СПОМЕНИК КНЕЗУ МИХАЈЛУ, БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА: ПИЈАЦА – СТАРИ МЕРКАТОР (У ТОКУ ТРИ САТА НИКО НИЈЕ ПРИШАО!).

26.ОГ НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ ЈЕ ЦЕО ДОКУМЕНТ НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ С ОРИГИНАЛНИМ СПИСКОВИМА, НА КОЈИМА СУ БИЛИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ И СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИСИ 486 ДРЖАВЉА-НА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПРЕДАТИ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ.

СКЕНЕР КОПИЈА СПИСКА ПОТПИСНИКА НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ. СТУБЦИ У КОИЈИМА СУ ПОТПИСНИЦИ УПИСИВАЛИ СВОЈЕ ЈМБГ И БРОЈЕВЕ СВОЈИХ ЛИЧНИХ КАРАТА СУ ИЗБРИСАНИ.

НАРОДНА СКУПШТИНА СЕ У ПОТПУНОСТИ ОГЛУШИЛА О НАРОДНУ ИНИЦИЈАТИВУ.