Број нових потписа                                Укупан број потписа                            Датум

               3                                                                     7                                             20.05.2022. г.

               3                                                                     4                                              16.05.2022. г.

               1                                                                     1                                              02.05.2022. г.