НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА

Народну иницијативу je организовао и спровео њен Иницијативни одбор у саставу:

АРСЕНИЈЕВИЋ СИЛВАНА, БУНДАЛО КСЕНИЈА, ГРУЈИЋ ЉУБОМИР, ДРАГОВИЋ АЛЕКСАНДРА. ЈЕЛИЋ ЉИЉАНА, МАРЈАНОВИЋ КРУНИСЛАВА, РАЛЕВИЋ ДАРИНКА И СТОЈАНОВИЋ ДУШАН.

Грађанима Републике Србије у Србији је јавно било омогућено у законском временском интервалу од седам дана (08.11.2020. Г. ДО 14.11.2020.Г.) да слободном вољом добровољно одлуче да ли ће да потпишу следећи текст Народне иницијативе Народној скупштини:

НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ради уставног мирнодопског очувања територије, слободе и права грађана Републике Србије, ради остваривања демократије и владавине права у њој и решавања настале унутрашње ситуације изазване противуставнеим делима државних руководилаца, на основу Преамбуле, чланова 1-3, 8, 18-21, 23 – 26, 39, 43, 46, 51, 53, 56, 59, 60, 65, 97-99, 106, 111, 112, 114 -116, 118, 122,  124, 182, 194 и 195  Устава и Закона о референдуму и народној иницијативи ми, добровољно потписани држављани Републике Србије с бирачким правом, спроводимо НАРОДНУ ИНИЦИЈАТИВУ својом ОДЛУКОМ И ЗАХТЕВОМ Народној скупштини да Народна скупштина спроведе у дело ЗАХТЕВ НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ:

 ОДЛУКА НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

А)    Не признајемо Александра ВУЧИЋА за председника Републике Србије и разрешавамо га функције, положаја и дужности председника Републике.

 Б)    Поништавамо све противуставне одредбе изборних закона и изборе од 21.06. 2020. г.

 В)    Не признајемо и поништавамо сваки домаћи и међународни акт супротан Уставу Републике Србије и/или Резолуцији СБ УН 1244, а који су донеле или усвојиле власти Републике Србије у њено и наше име од доношења садашњег Устава 08.11.2006. г.

ЗАХТЕВ НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

да садашњи сазив Народне скупштине спроведе у дело Одлуку Народне иницијативе под А) и Б) како следи:

 1. да покрене и ефикасно спроведе уставни поступак (члан 118 Устава) разрешења председника Републике Александра ВУЧИЋА због његових многобројних повреда Устава с дубоким негативним последицама по државу и народ; Образложење је у Додатку,

 2. да поништи сва документа које је председник Републике Александар ВУЧИЋ потписао или које је председница Владе Ана БРНАБИЋ потписала, супротно Уставу и/или Резолуцији Савета безбедности Уједињених Нација 1244,

3. да чланове 43, 81-83 Закона о избору народних посланика усклади с Уставом,

4. да чланове 18 и 19 Закона о избору председника Републике усклади с Уставом и да тај Закон допуни новим чланом о ограничењу броја бирања кандидата за председника Републике према 3. ставу члана 116 Устава,

5. да члан 12 Закона о председнику Републике усклади с 3. ставом члана 116 Устава,

6. да изборе одржане 21.06.2020. г. по противуставним члановима 43, 81-83  Закона  о избору народних посланика прогласи неважећим и да их поништи,

7. да распусти постојећу и изабере нову Републичку изборну комисију,

8. да распише у року од 90 дана од пријема Народне иницијативе потписане од грађана, и да потом спроведе нове опште изборе по Уставу и по изборним законима усклађеним с Уставом,

9. да по Уставу изабрани следећи сазив Народне скупштине спроведе у дело Одлуку Народне иницијативе под В).

Својеручно је добрововљн, јавно, потписало, са својим личним подацима (Име, Презиме, адреса, еадреса, ЈМБГ, број личне карте) 480 бирача Републике Србије. Поднето у оригиналу Народној скупштини 26.11.2020. г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народну иницијативу организовао и спровео њен Иницијативни одбор у саставу:

АРСЕНИЈЕВИЋ СИЛВАНА, БУНДАЛО КСЕНИЈА, ГРУЈИЋ ЉУБОМИР, ДРАГОВИЋ АЛЕКСАНДРА. ЈЕЛИЋ ЉИЉАНА, МАРЈАНОВИЋ КРУНИСЛАВА, РАЛЕЕВИЋ ДАРИНКА И СТОЈАНОВИЋ ДУШАН.

Држављанима Републике Србије у Србији је јавно било омогућено у законском временском интервалу од седам дана (08.11.2020. Г. ДО 14.11.2020.Г.) да слободном вољом добровољно одлуче да ли ће да потпишу следећи текст Народне иницијативе Народној скупштини:

НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ради уставног мирнодопског очувања територије, слободе и права грађана Републике Србије, ради остваривања демократије и владавине права у њој и решавања настале унутрашње ситуације изазване противуставнеим делима државних руководилаца, на основу Преамбуле, чланова 1-3, 8, 18-21, 23 – 26, 39, 43, 46, 51, 53, 56, 59, 60, 65, 97-99, 106, 111, 112, 114 -116, 118, 122,  124, 182, 194 и 195  Устава и Закона о референдуму и народној иницијативи ми, добровољно потписани држављани Републике Србије с бирачким правом, спроводимо НАРОДНУ ИНИЦИЈАТИВУ својом ОДЛУКОМ И ЗАХТЕВОМ Народној скупштини да Народна скупштина спроведе у дело ЗАХТЕВ НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ:

 ОДЛУКА НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

А)    Не признајемо Александра ВУЧИЋА за председника Републике Србије и разрешавамо га функције, положаја и дужности председника Републике.

 Б)    Поништавамо све противуставне одредбе изборних закона и изборе од 21.06. 2020. г.

 В)    Не признајемо и поништавамо сваки домаћи и међународни акт супротан Уставу Републике Србије и/или Резолуцији СБ УН 1244, а који су донеле или усвојиле власти Републике Србије у њено и наше име од доношења садашњег Устава 08.11.2006. г.

ЗАХТЕВ НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ  НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

да садашњи сазив Народне скупштине спроведе у дело Одлуку Народне иницијативе под А) и Б) како следи:

 1. да покрене и ефикасно спроведе уставни поступак (члан 118 Устава) разрешења председника Републике Александра ВУЧИЋА због његових многобројних повреда Устава с дубоким негативним последицама по државу и народ; Образложење је у Додатку,

 2. да поништи сва документа које је председник Републике Александар ВУЧИЋ потписао или које је председница Владе Ана БРНАБИЋ потписала, супротно Уставу и/или Резолуцији Савета безбедности Уједињених Нација 1244,

 3. да чланове 43, 81-83 Закона о избору народних посланика усклади с Уставом,

 4. да чланове 18 и 19 Закона о избору председника Републике усклади с Уставом и да тај Закон допуни новим чланом о ограничењу броја бирања кандидата за председника Републике према 3. ставу члана 116 Устава,

 5. да члан 12 Закона о председнику Републике усклади с 3. ставом члана 116 Устава,

 6. да изборе одржане 21.06.2020. г. по противуставним члановима 43, 81-83  Закона  о избору народних посланика прогласи неважећим и да их поништи,

7. да распусти постојећу и изабере нову Републичку изборну комисију,

8. да распише у року од 90 дана од пријема Народне иницијативе потписане од грађана, и да потом спроведе нове опште изборе по Уставу и по изборним законима усклађеним с Уставом,

9. да по Уставу изабрани следећи сазив Народне скупштине спроведе у дело Одлуку Народне иницијативе под В).

Цео документ Народне иницијативе  је Народној скупштини био поднет 26.11.2022. г., заједно са Именом, Презименом, Именом места становања, ЈМБГ, Бројем личне карте и својеручним потписом 480 бирача Републике Србије.