„ЧУЈЕМ ДА МИ ПРОДАЈЕШ ДЕДОВИНУ“
УЧЕШЋЕ НА ИЗБОРИМА ПО ПРОТИВУСТАВНИМ ЗАКОНИМА ЈЕ УЧЕШЋЕ У РАСТУРАЊУ ДРЖАВЕ И У ИСТРЕБЉИВАЊУ НАШЕГ НАРОДА
ЗАХТЕВ ВРХОВНОМ СУДУ ДА ПОНИШТИ РЕШЕЊЕ УПРАВНОГ СУДА 12-Ur-184-23 ОД 06.03.2024
ПОНОВЉЕН, С ПЕЧАТОМ НА „ПРИГОВОРУ“, ЗАХТЕВ ВРХОВНОМ СУДУ ОД 01.04.2024. Г., ДА ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ОД ПРОТИВУСТАВНОГ РАСТУРАЊА И ЊЕНЕ ДРЖАВЉАНЕ ОД УНИШТАВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА И ОД ОДУЗИМАЊА ИМ ЊИХОВЕ СУВЕРЕНОСТИ.
ЗАХТЕВ ВРХОВНОМ СУДУ ОД 29.03.2024. Г. ДА  ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ОД ПРОТИВУСТАВНОГ РАСТУРАЊА И ЊЕНЕ ДРЖАВЉАНЕ ОД УНИШТАВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛБОДА И ОД ОДУЗИМАЊА ИМ ЊИХОВЕ СУВЕРЕНОСТИ.  „ПРИГОВОР“ У ДОДАТКУ 4 ЈЕ ОМАШКОМ БЕЗ ПЕЧАТА.
Иницијатива Уставном суду 28.02.2024. г. да Уставни суд јавно објави свој став о Иницијативи од 04.12.2023. г.  
Иницијатива Уставном суду 26.02.2024. г. да Суд заузме јавно став по Иницијативи од 11.12.2023. г. Први део     Други део   Трећи део
ОДГОВОР од 13.02.2024. г. СЕКРЕТАРА УСТАВНОГ СУДА НА ИНИЦИЈАТИВУ УС
ИНИЦИЈАТИВА ОД 12.02.2024.Г. УСТАВНОМ СУДУ ДА ОЦЕНИ УСТАВНОСТ САЗИВА ЗА ПРВУ СЕДНИЦУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У 14.ОМ САЗИВУ РАДИ ЊЕНОГ КОНСТИТУИСАЊА
РЕШЕЊЕ УПРАВНОГ СУДА ДА СЕ ОДБИЈА ЗАХТЕВ ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ИЗБОРА ОД 17.12.2023. Г.
УРЕЂЕНИ ЗАХТЕВ ОД 10.01.2024. г. УПРАВНОМ СУДУ ДА ПОНИШТИ ИЗБОРЕ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ ОДРЖАНЕ 17.12.2023. Г.
ОДГОВОР од 13.02.2024. г. СЕКРЕТАРА УСТАВНОГ СУДА НА ИНИЦИЈАТИВУ УСТАВНОМ СУДУ ОД 11.12.2023. г.
ОДГОВОР ОД 13.02.2024. г. СЕКРЕТАРА УСТАВНОГ СУДА НА ИНИЦИЈАТИВУ УСТАВНОМ СУДУ 04.12.2023. г.
УСТАВНОМ СУДУ ДА ПОНИШТИ КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ОД 06.02.2024.
РЕШЕЊЕ УПРАВНОГ СУДА ДА СЕ У РОКУ ОД 3 ДАНА ДОПУНИ ЗАХТЕВ ОД 20.12.2023. Г. ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ИЗБОРА ОД 17.12.2023. Г.
ЗАХТЕВ ОД 20.12.2023. Г. УПРАВНОМ СУДУ ДА ПОНИШТИ ИЗБОРЕ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ СПРОВЕДЕНЕ 17.12.2023. Г.
ИНИЦИЈАТИВА УСТАВНОМ СУДУ ОД 04.12.2023. Г. ДА ЗАБРАНИ ИЗБОРНУ ЛИСТУ „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Србија не сме да стане“
ТУЖБА УПРАВНОМ СУДУ ОД 04.12.2023. г. ПРОТИВ РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊЕНОГ РЕШЕЊА 02 Број 013-654/22 ОД 11. МАРТА 2022. г.: Основни текст   Додатак 1 Додаци 2 до 4
ПРИГОВОР С ИСПРАВКОМ НА РЕШЕЊЕ 24 У 10940/23 О ОДБИЈАЊУ ТУЖБЕ ПРОТИВ УКАЗА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ
РЕШЕЊЕ 24 У.10940/23 СУДИЈЕ УПРАВНОГ СУДА О ОДБИЈАЊУ ТУЖБЕ ПРОТИВ УКАЗА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ
ПРИГОВОР НА РЕШЕЊЕ 28 У 10933 / 23 СУДИЈЕ УПРАВНОГ СУДА О ОДБИЈАЊУ ТУЖБЕ ПРОТИВ УКАЗА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА О РАСПУШТАЊУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
РЕШЕЊЕ 28 У 10933/23 СУДИЈЕ УПРАВНОГ СУДА О ОДБИЈАЊУ ТУЖБЕ ПРОТИВ УКАЗА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА О РАСПУШТАЊУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
ТУЖБА ПРОТИВ УКАЗА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА О РАСПУШТАЊУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ
ВЕЛИКОМ ВЕЋУ УСТАВНОГ СУДА ДА ЗАШТИТИ УСТАВНОСТ АКАТА И НА ЊИМА ЗАСНОВАНОГ ПРОЦЕСА ИЗБОРА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 03.07.2023. Г.