ОСНИВАЊЕ И ЧЛАНОВИ ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА

КОНСТИТУИСАЊЕ И РАЗВОЈ ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА

ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР ЈЕ КОНСТИТУИСАН У СТАНУ ЉИЉАНЕ ЈЕЛИЋ, МАКЕДОНСКА УЛИЦА, БЕОГРАД,  18.10.2020. г.  Састанак је трајао од 17 ч. до 21:45ч. Присутни су били: ГРУЈИЋ Љубомир, ДРАГОВИЋ Александра, ЈЕЛИЋ Љиљана и РАЛЕВИЋ Даринка. ШОВИЋ Мирољуб, из Бруса, није могао да присуствује због здравствених проблема, али је телефонски пријавио да прихвата да буде члан Иницијативног одбора. СТОЈАНОВИЋ Душан се телефонски пријавио из Суботице за члана Иницијативног одбора. ЦАЧИЋ Драган је био прлиминарно изразио своју пријаву за члана Иницијативног одбора и јавио је теелефонски да је спречен да дође на састанак. После конституисања Иницијативног одбора у саставу присутних чланова и оправдано одсутних једногласно су биле усвојене следеће

ОДЛУКЕ

 1.  Присутна лица конституишу Иницијативни одбор Народне иницијативе у саставу: Љубомир Т. Грујић, Александра Драговић, Љиљана Јелић, Даринка Ралевић, Душан Стојановић и Мирољуб Шовић.
 2. Сваки члан има право да одговорно иступа у име Народне иницијативе, и њеног Иницијативног одбора.
 3. Пријем нових чланова је отворен за лица која су спремна да се ангажу-ју за остварење Народне иницијативе стварањем Организационих од-бора по општинама.
 4. Иницијативни одбор се неће формално претворити у организацију: не-ће се бирати руководилац, секретар, благајник, записничар Иницијатив-ног одбора.
 5. Само оно што прихвате сви чланови Иницијативног одбора може да буде став, закључак, решење или одлука Иницијативног одбора.
 6. Прихваћен је образац за јавно потписивање Народне иницијативе с допуном „доно-шења садашњег Устава“ тако да ОДЛУКА НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ у обрасцу гласи:                                                                                                                                                                                                               „ОДЛУКА НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
 7. А) Не признајемо Александра Вучића за председника Републике Србије и разреша-вамо га.
 8. Б) Поништавамо све противуставне одредбе изборних закона и изборе од   21.06.2020. г.
 9. В) Не признајемо и поништавамо сваки домаћи и међународни акт супротан Уставу Републике Србије и/или Резолуцији СБ УН 1244, а који су донеле или усвојиле власти Републике Србије у њено и наше име од доношења садашњег Устава 08.11.2006. г.“
 10. Прихваћено је да се позову опозиционе странке по ранијем списку да подрже сво-јим људством и/или пултовима спровођење Народне иницијативе.
 11.  Позивају сепријављени за чланове Иницијативног одбора да присуствују његовом следећем састанку у четвртак 22.1о.2020. г. у 20:30 на истом месту.“
Следеће седнице, отворене за јавност, одржане 22.ог., 26.ог и 28.ог октобра 2020. г.,  су биле посећиване од знатижељних грађана. Неки од њих су се пријављивали за чланове Иницијативног одбора.
ПУН САСТАВ ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА ЧИНЕ: АРСЕНИЈЕВИЋ Силвана, БУНДАЛО Ксенија, ГРУЈИЋ Љубомир, ДРАГОВИЋ Александра*,  ЈЕЛИЋ Љиљана*, МАРЈАНОВИЋ Крунислава, РАЛЕВИЋ Даринка*, СТОЈАНОВИЋ Душан и ШОВИЋ Мирољуб*+.
* Ретко су активни из објективних разлога.
+ Преминуо.
ПОТПИСНИЦИ НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ, АКТИВНО ВЕРНИ ЈОЈ, СУ:
ВИЛОТИЋ Слађана, без чије сталне моралне подршке и материјалне помоћи у критичним ситуацијама можда Иницијативни одбор не би могао да настави рад,
ШАКОТА Миливоје, који је својом подршком  подигао ефикасност интернет приступа Иницијативног одбора народу помажући организацијски да се отвори овај ипростор: https://www.srbijanarodnadrzava.com.,
ИНТЕРНЕТ МЕДИЈСКУ ПОДРШКУ ДЕЛОВАЊУ ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА АНГАЖОВАНО СПРОВОДЕ двоструки дипл. инжењер и двосруки магистар КАНГРГА МИКУЛИЋ Гордана, оснивач, стални уредник и водитељ САБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПРОФЕСОРА
и
професор др КОСТИЋ Нада, која је веома активна у јавном објашњавању концепта НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ и његовог спровођења.
МИ, ЧЛАНОВИ ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА, ВЕРУЈЕМО ДА ЋЕ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СЕРБСКИ/СРБСКИ/СРПСКИ НАРОД И ЊЕГОВИ ПРИЈАТЕЉИ ПРАВИЛНО ВРЕДНОВАТИ ЊИХОВЕ ДОПРИНОСЕ НАШЕМ ОСЛОБАЂАЊУ ОД ДВОСТРУКЕ, ДОМАЋЕ И СТРАНЕ, ОКУПАЦИЈЕ.

29.10.2020. г. су чланови Иницијативног одбора поднели Народној скупштини Пријаву за спровођење Народне иницијативе.

ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ И СТВАРАЊЕ ЊЕНОГ ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА

11.10. 2020. g.:

Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији, је писмено био предложио:
– људима пред  Домом Народне скупштине, а прихватили су својеручним потписима: АРСЕНИЈЕВИЋ Силвана, БАБИЋ Бојана, БАБИЋ Ирена, БУНДАЛО Ксенија, ДРАГОВИЋ Александра, ЈЕЛИЋ Љиљана, МАРЈАНОВИЋ Крунислава, МИЛИЋ Живота, ПЕТРОВИЋ Милица,  ПЛАНЧАК Веруна, РАШКОВИЋ Љиљана, ТОРБИЦА Милка, ТОШКОВ Мирјана,
– и следећим познатим, јавно политички активним и ангажованим, личностима: Николи АЛЕКСИЋУ, др Мили АЛЕЧКОВИЋ,  Бранку ДРАГАШУ, Ђорђу ВУКАДИНОВИЋУ, др Дејану ЂОЂЕВИЋУ, др Марку ЈАКШИЋУ, Марији ЈАЊУШЕВИЋ, Драгану ЈОВАНОВИЋУ, професору др Милошу ЈОВАНОВИЋУ, професору др Милошу КОВИЋУ, Зорану ЛУТОВЦУ, Милији МИЛЕТИЋУ, Срђану НОГО, Бошку ОБРАДОВИЋУ, Снежани Р. ПЕТРОВИЋ, професору др Богдану ПОПАРИ, Ранку РАДОВИЋ, Саши РАДУЛОВИЋУ, Славиши РИСТИЋУ, Николи САНДУЛОВИЋУ, др Јовани СТОЈКОВИЋ, Мариники ТЕПИЋ, Сергеју ТРИФУНОВИЋУ и професору др Миладину ШЕВАРЛИЋУ.  Једино је одговорио Никола АЛЕКСИЋ. НИКО НИЈЕ ПРИХВАТИО.
следећи:
ЗАХТЕВ
НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
 1. Да сваки народни посланик извршава одано и одговорно своју заклетву народног посланика, и да Народна скупштина:
 2. потпуно и доследно поштује Устав и спроводи законе, друге своје акте и одлуке; кроз извршавање својих уставних обавеза и кроз примене својих уставних права (чланови 98, 99 и 118 Уатава),
 3. да покрене и ефикасно спроведе уставни поступак (члан 118 Устава) разрешења председника Републике Александра ВУЧИЋА због његових многобројних повреда Устава с дубоким негативним последицама по државу и народ,
 4. да покрене и ефикасно спроведе уставни поступак (тачка 1 члана 99 и члан 130 Устава) неповерења председници Владе Ане БРНАБИЋ због њених повреда Устава с негативним последицама по државу и народ,
 5. да поништи сва документа које је председник Републике Александар ВУЧИЋ потписао или које је председница Владе Ана БРНАБИЋ потписала супротно Уставу и/или Резолуцији Савета безбедности Уједињених Нација 1244,
 6. да чланове 43, 81-83 Закона о избору народних посланика усклади с Уставом,
 7.  да чланове 18 и 19 Закона о избору председника Републике усклади с Уставом и да тај Закон допуни новим чланом о ограничењу бирања кандидата за председника Републике према 3. ставу члана 116 Устава,
 8. да члан 12 Закона о председнику Републике усклади с 3. ставом члана 116 Устава, а не да лукаво задржава неважећу одредбу из Устава од 1990. године,
 9. да се избори одржани 21,06.2020. г. по противуставним члановима 43, 81-83 Закона о избору народних посланика прогласе неважећим и да се пониште,
 10. да се распусти постојећа и изабере нова Републичка изборна комисија,
 11. да се распишу до 31. децембра 2020. године, и потом спроведу, нови општи избори по Уставу и по законима усклађеним с Уставом.