КОНТАКТ

Наша адреса  је :
Иницијативном одбору Народне иницијативе
Поштански фах 106
Пошта 11070 Београд

 

Е- адреса :

admin@srbijanarodnadrzava.com

od.predaka.potomstvu@gmail.com

Помоћне е-адресе :

ustav.srbije@gmail.com

ksenijab555@gmail.com