ОБАВЕШТЕЊА

Молимо Вас да све своје предлоге пошаљете епоштом на еадресу:
admin@srbijanarodnadrzava.com
или на:
od.predaka.potomstvu@gmail.com
Ваши предлози ће бити пажљиво размотрени.