Уставном суду од 01.09.2021.г.

ИНИЦИЈАТИВА УСТАВНОМ СУДУ ДА СУД ПОКРЕНЕ ПОСТУПАК ОЦЕНЕ ДА ЛИ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ИМА ПОСЛОВНУ СПОСОБНОСТ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

Иницијатива за оцену уставности Закона о референдуму и народној иницијативи. 06.12.2021. г.

Изјава Александра ВУЧИЋА о Закону о референдуму и народној иницијативи. Децембар 2021.г.

Гласање 16.01.2022.г. није референдум. 14.01.2021. г.

Иницијатива за оцену уставности Закона о измени Закона о референдуму и народној иницијативи. 20.12.2021. г.

Иницијатива Уставном суду да Велико веће Уставног суда утврди сагласност Закона о народним посланицима с Уставом 11.02.2022.

ПЕТИЦИЈА УСТАВНОМ СУДУ: ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА 24.02.2022. Г.

Иницијатива за оцену уставности Закона о избору председника Републике. 25.02.2022. г.

Уставном суду уставна жалба на решење Републичке изборне комисије. Поднета 24.03.2022. г.

Уставном суду уставна жалба на решење Управног суда. Поднета 24.03.2022. г.

Народној скупштини и Уставном суду: „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НИЈЕ МОГАО ДА БУДЕ КАНДИДАТ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИККЕ СРБИЈЕ НИТИ МОЖЕ ДА БУДЕ ЊЕН ПРЕДСЕДНИК“. 11.04.2022. г.